top of page

TLÜ osales Espoos Digital Innovation Hubsi kogemustöötoas

Interreg Europe kutsel osales Tallinna Ülikooli ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson Eesti esindajana 22.-23. novembril sündmuste sarja Digital Innovation Hubs raames Soomes Espoos toimunud kogemustöötoas.


Hindrikson tutvustas osalejatele, kuidas Eestis alustati aastal 2008 koos erialaühenduste esindajate, linna ja riigiga klastrite arendamist ning kuhu on tänaseks jõutud strateegiliste koostöökooslustega ning erinevate platvormidega. Lisaks jagas Hindrikson avaliku ja erasektori kogemusi väärtusvõrgustike loomisel, tuues muuhulgas eeskujuks ettevõte-ülikool koostööd ADAPTER võrgustikus ja ka ühistööd AIRE (AI&ROBOTICS) keskusega, kus TLÜ on tänaseks assotsieerunud partner.


Espoos toimunud sündmusel osalesid teiste riikide asutuste kõrval ka Aalto Ülikooli, Business Espoo ja VTT Technical Research Centre of Finland esindajad, kes andsid põhjaliku ülevaate riigi ja kohalike omavalitsuste ning ülikoolide koostööst innovatsiooniprotsesside juhtimisel.


TOP 5 ülikool


Aalto Ülikool kuulub maailma TOP 5 ülikoolide hulka University Based Business Accelerators in The World (ülikoolipõhised ärikiirendid maailmas) mõistes. Aalto Ülikooli innovatsiooni-ökosüsteemi lisandub aastas ca 100 uut ettevõtet ja toimub ca 30 tehnosiirde rakendumist. Erinevaid lepinguid ettevõtetega sõlmitakse aastas ca 200 ja enamasti on projektid interdistsiplinaarsed ning seotud toote-teenuse arendamisega. “Nende [Aalto Ülikool] edukus ja töökus on muljetavaldav. Kui külastasime Aalto Ülikooli laboreid, siis isegi hilistel õhtutundidel käis juhendajate käe all tudengite praktiline töö,” ütleb Hindrikson.


Kui külastasime Aalto Ülikooli laboreid, siis isegi hilistel õhtutundidel käis juhendajate käe all tudengite praktiline töö.

Tallinna Ülikooli ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson OODI keskuses Helsingis
Ingrid Hindrikson OODI keskuses Helsingis

Aalto Ülikooli esindajad tõid muuhulgas esile ka Helsingi OODI keskuse (Helsingi keskraamatukogu) kui vajaliku sotsiaalse "avatud keskuse" olulisuse, mida on külastanud sellel sügisperioodil päevas ca 6-8000 eri vanusest ja rahvusest inimest. Ette broneerides on keskuses võimalik tasuta kasutada laboreid, seadmeid ja stuudioid. “Soomlased on erinevates uuringutes nimetanud end õnnelikuks rahvuseks ja õnnelikeks inimesteks. See tuleb ehk sellest, et tunnetatakse, et Soomes on võimalusi eneseharimiseks ja ümber- ja täiendõppeks erineval moel ja viisil. Küllap see annab inimesele kindlustunde, et saadakse hakkama ning karjäärialased kannapöörded on võimalikud kogu elukaare vältel,” mõtiskleb Hindrikson.Digital Innovation Hubs on Interreg Europe Policy Learning Platform raames toimuv sündmuste sari. Policy Learning Platform on koht, kus Euroopa poliitikakujundajad saavad kasutada regionaalpoliitika ekspertide ja kolleegide oskusteavet ning see pakub infot erinevatel teemadel temaatiliste väljaannete, veebi- ja kohapealsete ürituste kaudu ning otsesuhtluses ekspertidega. Interreg Europe on piirkondadevaheline koostööprogramm, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Euroopa Liit püüab vähendada arengu-, kasvu- ja elukvaliteedi erinevusi Euroopa piirkondades ja nende vahel. Programmi kuuluvad lisaks 27 ELi riigile ka Norra ja Šveits.


Comments


bottom of page