top of page

UUS RAKENDUS KESKENDUB ENNUSTAVA HOOLDUSE PRINTSIIBILE

2019. aastal arendas Elektrimasinad OÜ koos Tallinna Ülikooli tudengite ja teadlastega välja internetipõhise hooldustegevuste programmi H.E.S., mis on mõeldud ettevõtete seadmepargile.Programmi kasutamisega saab hooldustegevusi kiiremini ja süstemaatilisemalt planeerida, õigeaegselt läbi viia ja teostada hooldustegevusjärgset analüüsi. Elektrimasinad OÜ kliendid on väga erinevatest valdkondadest - puidutööstus, toiduainetööstus, metallitööstus; katlamajad, tuulepargid sh ka erinevad haldushooned, kaubanduskeskused, suured ühistud.


Ettevõte soovis teenuseportfelli parendamiseks edasi arendada hooldusteenustele suunatud internetipõhist programmi ja sel aastal lõppes Tallinna Ülikooliga tehtud teine koostööprojekt, mille tulemus on täiendatud lahendus, mis keskendub rohkem ennustava hoolduse printsiibile, kus oluline rõhk on seadmete regulaarsel diagnostikal/monitooringul. Uues lahenduses saab ettevõte kõige olulisematele seadmetele valida optimaalsema hooldusvälba, sellega hoitakse kokku hoolduskulusid, vähendatakse ootamatute seisakute arvu ja saavutatakse seadmete parem kasutusaste.


Edasiarendatud rakendus aitab pakkuda klientidele struktuursema ülesehitusega ja kaasaegsema lahendusega hooldusteenust ja samas tõsta ettevõtte konkurentsieelist seotud teenuse valdkonnas teiste sama valdkonna teenusepakkujate seas.

Täpsustati hooldustöödega seotud isikud ja nende rollid. Eraldati ühekordsed ning perioodilised tegevused. Tehti andmebaasis vajalikud muudatused ning neid arvestades muudeti ja loodi sobivad alamlehed. Loodi automaatne teavituste saatmise süsteem ning lisati sinna piirangud, et süsteemi ei saaks kasutada rämpskirjade saatmiseks.


Täiendati mõõtmiste ja raportitega seotud graafikuid, et andmete sisestajal ja ülevaatajal oleks anomaaliaid selgem märgata ning hinnata, kas tegemist on tegeliku probleemiga või ebatäpsusega mõõtmisel/sisestamisel.

Seadmete moodulile lisati alamosa detailide laoarvestuse pidamiseks. Võimalik on detaile leida ja arvet pidada nii ettevõtte, osakonna, üksuse kui seadme põhiselt.


Tehtud arendustööd teostas Jaagup Kippar Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudist.Töid aitas rahastada EASi innovatsiooniosak.


コメント


bottom of page