top of page

ELUSTIKU-UURINGUD

ELUSTIKU-UURINGUD

Meil on mitmekülgne ekspertiis ökosüsteemi seisundi hindamiseks. Kasutame selleks nii taimkatteanalüüsi (k.a. droonide abil) kui ka bioindikatsiooni (nt ränivetikaanalüüsi). Selle põhjal saame hinnata nii inimtegevuse (nt ehitus, kraavitamine, turism) kui looduslike protsesside mõju nii maismaalistele kui veeökosüsteemidele. 

Meie klientideks on olnud näiteks Viru Keemia Grupp, kelle tellimusel teostasime taimkatte seiret Muraka soostikus, et hinnata soo seisundit ja võimalikke kaevandamise mõjusid sellele. Oleme koostanud mitmeid kaitsealade kaitsekorralduskavasid ja töötanud välja metoodikaid nende seireks.


Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust: Martin Küttim,

e-post: martin.kuttim@tlu.ee või EXU üldkontaktil exu@tlu.ee

Loe lisaks: KAS PÕLEVKIVI KAEVANDAMINE MÕJUTAB RABATAIMEDE KADUMIST?

bottom of page