top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Miks KEKO klaster?

Ühiskonnal on täna hulgaliselt andmeid ja tõenduspõhiseid teadmisi drastiliselt halvenevast keskkonnaolukorrast ning teaduspõhiseid lahendusi nende ületamiseks. Ent keskkonnaprobleemide sisuline teadvustamine, nagu ka loodusteadlaste poolt pakutud lahendused (nt ökoloogiline taastamine, taastav põllumajandus, püsimetsandus, tasaareng) ei jõua seaduseandjate ning otsustajate poolt jõustatavatesse praktikatesse või jõuavad moonutatult. Tallinna Ülikool pürgib jätkusuutlikuks organisatsiooniks.

KEKO klastri ambitsioon on kasutada interdistsiplinaarset töögruppi, sh sotsiaalteaduslikke teadmisi selleks, et ehitada „tõlkemasin” vahendamaks teaduslikku teadmist praktilisteks, jätkusuutlikkust tõhusalt toetavateks ja mitterohepesulisteks lahendusteks. Teisisõnu leiaks üles teaduse ning reaalsete praktikate vaheliste lõhede tekkimise põhjused ning, tuginedes teadmistele mõtlemise ja käitumise muutumise põhimõtetest, looks protsessimudeli teadusliku teabe vahetumaks rakendumiseks otsustusprotsessides (nt riigi, omavalitsuse, ettevõtluse tasandil).

Tutvu KEKO klastri inimestega

bottom of page