top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Aet Annist

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Põhiteema(d):

Kogukondade kujunemine, lagunemine ja loomine; kliimasotsiaalsus; tulevikumälu; privilegeeritud ränne; pärandi institutsionaliseerimine; rohepööre; rakenduslikud keskkonnaprotsesside uuringud.

Aet Annist (PhD) on TLÜ Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur ning Tartu ülikooli UNESCO õppetooli kaasprofessor. Õppinud Tartu ülikoolis sotsioloogiat, Helsinki ja Cambridge’i ülikoolis sotsiaalantropoloogiat (MPhil 1998) ning kaitses doktoritöö kogukonnaarengu projektidest sotsialismijärgsetes keskuskülades University College Londoni antropoloogia osakonnas (2007). 2018. aastal asutas Euroopa Sotsiaalantropoloogia Assotsiatsiooni juures Keskkonnaantropoloogia võrgustiku ning juhtis seda koos Franz Krausega kuni 2022. 2020. aastast tegeleb kliimasotsiaalsuse, keskkonnaprotestide, tulevikumälu ja kogukondliku tuleviku etteloomisega keskkonna- ja kliimamurelikes gruppides.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • PRG908 „Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad“ (1.01.2020−31.12.2024); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

  • Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks 01.08.2022–31.03.2024. Vastutav täitja: Jaanus Terasmaa Number: TKA22111 Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanism 2014-2021 Asutus: Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

  • Inimkäitumisest informeeritud tööriistakasti loomine rohepöörde elluviimiseks 21.12.2022–30.06.2023. Vastutav täitja: Andero Uusberg Number: LSVPH22561 Rahastaja: Riigikantselei Asutus: Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, psühholoogia instituut

bottom of page