top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Anu Printsmann

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadur

Põhiteema(d):

Inim-, kultuuri-, ajalooline, moraali- ja tajugeograafia, maastikuteadus, geoinformaatika, osalusplaneerimine, elulood, põlevkivitööstus, turism, ruumiline õigus/õiglus.

Anu Printsmann (BSc geoinformaatikas ja kartograafias, MSc inimgeograafias) on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Maastiku ja kultuuri keskuse maastiku-uuringute teadur. Teda huvitavad inimese ja ruumi vastastikused seosed. Ta on uurinud ja planeerinud visuaalseid, väärtuslikke, ajaloolisi, piiriüleseid, kaitsealuseid, valglinnastunud, sesoonseid, põllumajanduslikke, tööstuslikke, kaevanduslikke, pärandi, soo ja ranniku maastikke. Ta on kaastoimetanud ühe raamatu (Kluwer 2007) ja ajakirjade erinumbreid (2010, 2012, 2017). Ta on olnud Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige (2010–2015) ja osalenud geograafiaolümpiaadide korraldamises alates 2003. a-st.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TRU19123 “Sotsiaalne ja uuenduslik kultuuriturismi platvorm ning selle potentsiaal euroopastamise süvenemisel” (1.01.2020−31.12.2022); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus

• PRG398 “Maastikuline lähenemine rurbaansusele” (1.01.2019−31.12.2023); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus

• TRU19008 “Land-Sea-Act: maa ja mere vahelised vastastikmõjud edendamaks sinist majanduskasvu Läänemere rannikualadel” (1.01.2019−30.06.2021); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus

• TAU16154 “SustainBaltic – ICZM plaanid toetamaks rannikualade ja mere kultuurilis-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis” (1.09.2016−28.02.2019); Vastutav täitja: Tarmo Pikner; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus

• TAU10713 “Euroopa maastikupärandi jätkusuutlik tulevik: maastiku funktsioonide ja väärtuste mõistmine, korraldus ja kaitse” (1.12.2013−30.11.2016); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus

bottom of page