top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Elina Malleus-Kotšegarov

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent

Põhiteema(d):

Mõistete (sh teadmiste areng), mõistete arengut toetavad õpetamisviisid, motivatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete protsesside arengu toetamine.

Elina Malleus-Kotšegarov (PhD psühholoogias 2019) on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi hariduspsühholoogia dotsent. Tema doktoritöö keskendus mõtlemise (sh teadmiste) arengule loodusvaldkonna mõistetega seonduvalt. Täpsemalt on tema fookuses õpetajate toetamine üldpädevuste arendamisel aineõpetuses. Ta on osalenud pikka aega uurimisgrupis, kus töötatakse välja üldpädevuste arendamisele suunatud elektroonilisi hindamisvahendeid ning toetanud õpetajaid nende kasutamisel. Samuti on ta töörühm SEEMIK (seemik.tlu.ee) liige.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TKA21192 „Avastusrada:digitaalse väliõppe vahendi süsteemne kasutamine“ (1.11.2021−31.10.2024); Vastutav täitja: Elina Malleus; Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

• TF3818 „Laste areng lasteaiast ellu: järeluuring“ (1.01.2019−31.12.2022), Eve Kikas, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TKA20174 „Säästva arengu haridus: Gaia kooli gümnaasiumi õppekavad“ (1.09.2020−31.08.2022); Vastutav täitja: Liisa Puusepp; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

• TF1119 „Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine“ (1.05.2019−30.04.2021), Grete Arro, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TKA19127A „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektroonse hindamislahenduse väljatöötamine põhikooli III kooliastmele“ (1.08.2019−28.02.2021), Eve Kikas, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

bottom of page