top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Grete Arro

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur

Põhiteema(d):

Keskkonnateadlikkus, mõtlemise areng, õpistrateegiad, õpimotivatsioon.

Grete Arro (PhD psühholoogias 2014) on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur ja õppejõud. Tema uurimisvaldkond keskendub mõtlemise arengule eelkõige keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike käitumiste kontekstis, üldpädevuste (õpi-, enesemääratluspädevus) hindamisele ja toetamisele ning õpetajate teadmistele õppimisega seotud erinevatest aspektidest. Samuti kuulub ta erinevatesse rahvusvahelistesse töörühmadesse, mis tegelevad kliimakirjaoskuse, jäätmeteta majandamise (Zero Waste) problemaatika ning elurikkuse paremat mõistmist toetavate õppevahendite loomisega. Ta on osalenud pikka aega üldpädevuste hindamisega tegelevates uurimisgruppides ning on interdistsiplinaarse uurimisrühma SEEMIK (seemik.tlu.ee) liige.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TKA21192 „Avastusrada:digitaalse väliõppe vahendi süsteemne kasutamine“ (1.11.2021−31.10.2024); Vastutav täitja: Elina Malleus; Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

• TKA20198 „Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides“ (30.12.2020−29.12.2022); Vastutav täitja: Grete Arro; Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TKA20150 „Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia“ (1.11.2020−31.10.2022); Vastutav täitja: Grete Arro; Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

• TKA20174 „Säästva arengu haridus: Gaia kooli gümnaasiumi õppekavad“ (1.09.2020−31.08.2022); Vastutav täitja: Liisa Puusepp; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

• TRU21194A „Keskkonnateadlikkuse indeksi küsimuste valideerimine 2021“ (15.11.2021−31.12.2021); Vastutav täitja: Esta Kaal; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut (partner)

• TRU20173A „Eesti elanike keskkonnateadlikkuseuuring 2020“ (1.07.2020−31.10.2020); Vastutav täitja: Mihkel Kangur; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut (partner)

• MTK19028 „Formaal- ja mitteformaalhariduse asutuste ja ülikoolide koostöö säästva arengu hariduse õppeprogrammide ettevalmistamiseks ja kvaliteedi monitoorimiseks – pilootprojekt“ (1.01.2019−30.09.2019); Vastutav täitja: Liisa Puusepp; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

• TRU18095A „Keskkonnateadlikkuse uuring“ (25.06.2018−28.10.2018); Vastutav täitja: Mihkel Kangur; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

bottom of page