top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Jaanus Terasmaa

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor

Põhiteema(d):

Keskkonnaökoloogia, ökohüdroloogia, veeressursside jätkusuutlik haldamine, keskkonnateadlikkus, haridust toetavad digitaalsed vahendid, tõsimängud, harrastusteadus.

Jaanus Terasmaa (PhD) on Tallinna Ülikooli ökohüdroloogia professor ja LTI Ökoloogia keskuse juhataja. Kuigi tema teadustee algas paleolimnoloogia ja mineviku-uuringute vallas, on ta ühe enam liikunud tänapäevastele keskkonnaprobleemide lahenduste otsimise suunas, ajendiks meie ökosüsteemide murettekitav seisund ja üha kiirenevad keskkonnamuutused. Kuna ühiskonna ees seisev keskkonnamuutustega kohanemine ja nende mõju leevendamine ei ole enam loodusteaduste abil lahendatavad küsimused, on süvenenud huvi hariduse, digitaalsete (õppe)vahendite ja mängude kasutamise vastu, sest maailma suudavad paremaks muuta vaid teadlikud inimesed. Olles üheks haridusliku õuesõppekeskkonna Avastusrada.ee algatajaks ja eestvedajaks on selle nüüd lisandunud veel harrastusteaduse rakendus allikad.info ning hariduslike laumängude arendamine ning osalemine mitmetes rahvusvahelistest haridusinnovatsiooniprojektides. Sellistest valdkondade ülestest koostöödest on välja arenenud ka töörühm SEEMIK (seemik.tlu.ee), mille liige ta on.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TKA22048 „Lugude jutustamine ja mängustamine säästva arengu hariduses – pilootuuring“ (1.03.2022−28.02.2023); Finantseerija: Universität Koblenz-Landau

• TRU20047 „Ühismeetmed tõhusamaks ühise põhjavee ressurssi majandamiseks“ (1.06.2020−31.10.2022); Finantseerija: Euroopa Komisjon, Interreg EstLat

• TÕA20143 „Valdkonnaülese integreeritud disaini metodoloogia loomine kõrgharidusele“ (1.11.2020−31.10.2022); Finantseerija: Euroopa Liit

• TRU19206 „Kestliku arengu hariduse disainmõtlemine“ (1.09.2019−31.08.2022); Finantseerija: Euroopa Komisjon

• TRU19165 „Kõrghariduse ümberkujundamine läbi majanduskasvu aktiivõppe“ (1.10.2019−30.09.2021); Finantseerija: Euroopa Komisjon

• TÕA22017 „Digitaalsed õppemängud loodusvarade juhtimiseks" (1.11.2021−1.11.2023); Finantseerija: Euroopa Komisjon

• TF515 „Keskkonnakommunikatsiooni praktikate väljatöötamine Kurtna MKA näitel (KUrtna KEskkonnaKOMMunikatsioon – KUKEKOMM)“ (1.01.2013−31.12.2018); Finantseerija: Tallinna Ülikool

• 5/06/2014 „Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine“ (5.06.2014−30.12.2015); Finantseerija: Euroopa Majanduspiirkonna toetus

• TAU13002 „Elussüsteemide dünaamika loodushoiu kontekstis (EDULOOD)“ (1.01.2012−31.12.2014); Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

bottom of page