top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Tauri Tuvikene

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor

Põhiteema(d):

Linnauuringud, linnaplaneerimine, transport ja liikuvus.

Tauri Tuvikene, PhD, on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor. Tema uurimissuundadeks on võrdlevad linnauuringud post-sotsialistlikest linnadest ja võrdlevatest meetoditest, millest ta on avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades; ning linnaliikuvuse praktikad ja regulatsioonid (jalakäimine, autoliikuvus ja ühistransport) linnades, kasutades Tallinnat uurimisalana. Oma University College Londoni geograafia osakonnas 2015. a. kaitstud doktoritöös käsitles ta autostumist ja parkimise poliitilisust ning 2016 – 2018 tegi järeldoktorit kõndimisest ja selle erinevatest seostest seaduse ja regulatsioonidega. Ta on raamatu Post-Socialist Urban Infrastructures (Routledge) kaastoimetaja ja toimetab ra Post-Socialist Streets (Berghahn). Ta on projektijuht HERA rahastatud PUTSPACE projektis ühistranspordist kui avalikust ruumist ja ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (EN-UTC) projektis säilenõtkest, integreeritud ja õiglasest ühistranspordist.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TF4820 „Interdistsiplinaarse uurimisgrupi „Linnad, töö ja digitaalsed platvormid” algatamine Tallinna Ülikoolis: koroonaviiruse mõjud digtaalsele tööle“ (1.09.2020−31.08.2022)

• PUTJD580 „Kõnnitud linnamaastikud: sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle regulatsioonidest Tallinnas“ (1.05.2016−30.04.2018)

• TRU17114A „Tallinna „Peatänava“ projekteerimiseks vajaliku ühistranspordipeatuste analüüsi läbiviimine“ (7.07.2017−4.08.2017)

• TRU15150A „Ühistranspordipeatuste kasutuse uuring Tallinna „peatänava“ projektile“ (16.11.2015−30.11.2015)

• TRU15118A „Elektrisõidukite lühirendi ja säästva transpordi kasutuse arendamiseks läbiviidava liikumisviiside uuringu ettevalmistus“ (1.06.2015−2.11.2015)

bottom of page