top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Tiina Vänt

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppemeister, toiduvalmistamise tehnoloogia õpetaja

Põhiteema(d):

Käitumis- ja toidukultuur, toiduvalmistamise tehnoloogia, toiduressursside väärindamine, puhastustehnoloogiad, kodumasinad.

Tiina Vänt (MA) on aastal 2000 omandanud Helsingi Ülikoolis kasvatusteaduste magistrikraadi ning kodunduse õpetaja kutse. Samast aastast alates on seotud Tallinna Ülikooliga, õpetades Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö õppekaval nii teoreetilisi (käitumiskultuur, tarbimine ja tehnoloogiad kodumajapidamises) kui ka toiduvalmistamise tehnoloogiaga seonduvaid praktilisi kursuseid. Aktiivne rahvusvaheline koostöö on Helsingi Ülikooliga, kelle õpetajakoolituse tudengite praktikat Tiina Vänt on juhendanud Tallinna soome koolis ning Tallinna Ülikoolis. Alates aastast 2011 töötab ka Tallinna soome koolis kodumajanduse ja terviseõpetuse õpetajana.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TÕA21019 „Digitaalsed väljakutsed kodundusõppes“ (1.05.2021−30.04.2023)

bottom of page