top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Ulrike Plath

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

Põhiteema(d):

Baltisaksa uuringud, kirjakultuur, loomaajalugu, toiduajalugu, taimede ajalugu, kliimaajalugu, antropotseen, rahvusülene ajalookirjutus, rakenduslik keskkonnahumanitaaria.

Ulrike Plath, PhD, TLÜ humanitaarteaduste instituudi, ajaloo, baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor ning ETA UTKK vanemteadur. Ulrike on (baltis)saksa päritoluga. Ta õppis Hamburgi ja Tartu ülikoolis ajalugu, folkloristika ja finnougristikat, ning kaitses oma doktoritööd saksa reisijate kuvanditest eestlastest ja Balti provintsidest Mainzi ülikoolis. Aastast 2007 elab ja töötab ta Eestis ja keskendub balti kirjakultuuri, toidukultuuri, kliimaajaloo ja loomaajaloo uurimisele. Aastal 2011 rajas ta TLÜ Eesti Keskkonnajaaloo Keskust (KAJAK) ja oli 2012-2018 ning alates 2022 tema juht. Ta on olnud ESEH (European Society for Environmental History) juhtimiskogustega seotud aastast 2013 ja on organiseeritud ühingu kaheaasta konverentsi aastal 2019. Hetkel käimasolevas projektis PRG908 (2020-2024) tegeleb ta Eesti keskkonnaliikumiste ajaloo uurimisega pikal 20. sajandil. Aastast 2018 on tal uueks suunaks ka rakenduslik keskkonnahumanitaaria võimalused õppes.


Klastri teemaga seotud projektid:

• PRG908 „Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad“ (1.01.2020−31.12.2024); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

• TF5516 „Tormid – Eesti kliima ekstreemsused ja nende mõju ühiskonnale“ (1.01.2017−31.12.2019); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus; Finantseerija: Tallinna Ülikool

• TÕA15140 „Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri sihtfinantseeritud professuur“ (1.09.2012−30.08.2017); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus; Finantseerija: Kirde-Euroopa Sakslaste Kultuuri ja Ajaloo Instituut (IKGN e.V.)

• ETF9419 „Baltimaade Toidukultuuri Ajalugu. Tootmine, tarbimine ja kultuur keskkonnaajaloo perspektiivist“ (1.01.2012−31.12.2015); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond , Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

• AI FUR 23.04.12-8 „KAJAKi projekt „Looduslike ressursside kasutamisviisid ja ümbritseva mõtestamine keskkonnaajaloo perspektiivist““ (1.05.2012−1.09.2013); Vastutav täitja: Ulrike Plath; Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Finantseerija: Tallinna Ülikool

bottom of page