top of page

Raha on uudseteks arendusteks eraldatud palju

Möödunud nädalal osales TLÜ teadmussiirde ekspert Mart Repnau EAS-i korraldatud Eesti innovaatorite õppereisil Brüsselis. Delegatsiooni kuulusid 11 ettevõtet, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tartu Biotehnoloogiapargi esindajad.

Eesti innovaatorite delegatsioon EV alalises esinduses EL juures. Foto: Mart Repnau erakogu
Eesti innovaatorite delegatsioon EV alalises esinduses EL juures. Foto: Mart Repnau erakogu

Kolme tihedasse päeva europealinnas mahtusid muuhulgas kohtumised nelja valdkonna nõunikega Eesti esinduses - DG GROW asedirektori Maive Rutega, poliitika- ja projektinõustajatega Euroopa Innovatsiooninõukogus (EIC), DG Regio ja DG Research & Innovation poliitika- ja programmijuhtidega. Osaleti Euroopa Innovatsiooninõukogu aasta tippsündmuse – EIC Summit – esimesel päeval ja erikohtumisel Kobe Ülikooli ja Jaapani Suursaatkonna esindajatega.


Euroopa Innovatsiooninõukogu EIC Summit 2022. Foto: Mart Repnau
Euroopa Innovatsiooninõukogu EIC Summit 2022. Foto: Mart Repnau

TLÜ vaatest olulistemate märksõnade ja tähelepanekutena, mis suurest infohulgast sõelale jäid, toob Mart Repnau välja Euroopa strateegilise autonoomia sihi ehk sõltuvuse vähendamise kolmandate (sageli väärtuskonfliktiga) riikide ressurssidest, mis eeldab arvestatavaid investeeringuid nii alternatiivide väljatöötamisse kui uuringuid liikmesriikide ressursside kasutuselevõtuks.


Samuti väärib Repnau hinnangul esiletõstmist, et Euroopa uus innovatsioonikava keskendub tugevalt süvatehnoloogiale, samas on komisjonil soov seda käsitleda laiemalt kui termin esmapilgul viitab. "Kuidas see praktiliselt programmides ja meetmetes hakkab välja nägema ei osanud asjaosalisedki veel selgitada, kuid TLÜ jaoks on eriti huvipakkuv fraas “inimkesksete tehnoloogiate väljatöötamine”, mida küll dokumendi tekstist ei leia, küll aga kõrgete juhtide sõnavõttudest," lisab Repnau.


Repnau toob veel esile, et keskkonnale ja digitaliseerimisele tähelepanu pöörava Horizon 2023–2024 tööprogrammi kogumaht on 13,5 miljardit eurot, millest 70% suunatakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Erilist tähelepanu pööratakse teadustulemuste avatud juurdepääsule ning üldiselt võib öelda, et rõhk on nihkumas iduettevõtetelt kasvuettevõtetele.


EIC 2023 tööprogrammi kogumaht on 1,6 miljardit eurot, mille konkreetsemalt välja toodud strateegilised fookused on energia, kvanttehnoloogia, pooljuhid, ehitus ja toit. Esmatasandi (TRL 1–4) vahendi EIC Pathfinder toel rahastatakse eeskätt multidistsiplinaarseid uurimisrühmi.


"Raha on uudseteks arendusteks eraldatud palju, samuti jagub ka pretendente sellele rahale, mistõttu taotluste edukusmäär ülemäära kõrge ei ole. Seda enam tuleb olla valiv koostööpartnerite osas ning nõudlik enda suhtes," ütleb Repnau kokkuvõtteks.

Comments


bottom of page