Keyboard and Mouse

EXU AKADEEMIA

EXU Akadeemia seminaril avavad Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp Tallinna Ülikoolist digiprügi kui nurjatu keskkonnaprobleemi keerukat olemust. Anne Zimbrot Teliast räägib, kuidas nemad oma ettevõttes digiprügi probleemi märkasid ning kuidas sellega tegelemist kujundada ettevõtte keskkonnastrateegia oluliseks osaks. Ingrid Nielsen Tallinna Ülikoolist avab tudengi vaadet Tallinna Ülikooli ja Telia vahelisele koostööle õppeprojekti ELU läbi.

Vestlusringi modereerivad Janika Leoste ja Külliki Tafel-Viia Tallinna Ülikoolist.