top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Bianka Plüschke-Altof

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnasotsioloogia vanemteadur

Põhiteema(d):

Jätkusuutlik linnaplaneerimine, inimese-looduse suhted, linnarohealad, keskkonnakommunikatsioon.

Bianka Plüschke-Altof (PhD sotsiaalteaduses 2017) on keskkonnasotsioloogia vanemteadur Tallinna Ülikoolis. Lisaks töötab ta kvalitatiivuuringute ja regionaalplaneerimise erialal Tartu Ülikoolis. Tema uurimis- ja õpetamisvaldkonnaks on kestlik linnaplaneerimine, linnarohealad, keskkonnakommunikatsioon ja valitsemine (environmental governance) ja laiemalt ka kvalitatiivsed meetodid. Bianka on TLÜ uurimisrühma „Inimese ja looduse mõju urbaniseeru-vas maailmas“ liige ning on olnud seotud mitu selle valdkonnaga seonduvad uurimisprojektidega. Ta on toimetanud Springer Sustainable Development Goal seriaalis raamatu Rohelinnade teemal („Whose Green City?“). Õppetöö alaselt võib esile tuua TLÜs aastal 2021 loodud „Keskkonnakommunikatsiooni“ aine, mida Bianka Plüschke-Altof’i eestvedamisel on toimunud regulaarselt nii MA kui BA tasemel. Lisaks õpetab ta keskkonnakommunikatsiooni aluseid ka TLÜ „Rohepöörde juhtimise“ mikrokraadi raames. Ta on täiendanud oma teadmised Erasmus+ raames Rootsi SLU Ülikooli teadusvisiidil „Keskkonnakommunikatsiooni“ osakonnas.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • Rahvusvaheline H2020 projekt „Raja roheline rada: Rohelise raja säilenõtkelt optimaalsed linnalooduse, keskkonna ja tehnoloogia lahendused“ (GOGREEN ROUTES)

  • TLÜ uuringufondi projekt „Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühma ja võrgustiku loomine Tallinna Ülikoolis“

  • Rahvusvaheline INTERREG projekt “Kaasav planeerimine ning integreeritud ja paindlik linnakorraldus” (Augmented Urbans)

  • Rahvusvaheline Nord+ projekt “Jätkusuutlikud linnad Põhjamaade-Baltikumi regioonis”

bottom of page