TLÜ KOOSTÖÖKLASTRID

Tallinna Ülikooli innovatsiooni ja teadmussiirde ning era- ja avaliku sektoriga koostöö edendamise eesmärgil loodud temaatilised koostööklastrid.

KEKO klaster

Keskkonnamuutustega kohanemise ja nende mõjude leevendamise klaster

WoWeC klaster

Töö, heaolu ja kommunikatsioon globaliseeruvas ja digitaliseerivas maailmas

MINT klaster

Arvestage Metaversumiga

/

Mind the Metaverse