top of page

STEAM4EDU KLASTER

INTERDISTSIPLINAARNE HARIDUSINNOVATSIOON

Miks STEAM4EDU
klaster?

STEAM4EDU (STEAM for Education) klaster toetab teadlasi rahvusvaheliste ja kohalike haridusinnovatsiooniprojektide esitamisel ja aitab leida Eestist strateegilisi projektipartnereid ettevõtlusest, avalikust sektorist ja kodanikeühendustest, samuti rahvusvahelisi partnereid projektitaotluste konsortsiumite moodustamiseks. Klastri lisaeesmärk on arendada täidetavate teadusprojektide tulemusi edasi ning levitada neid tulemusi ühiskonnas.

Klastri tegevusse on kaasatud nelikheeliksi erinevad osapooled:

 • kuue instituudi teadlased;

 • Eesti ja rahvusvahelised haridustehnoloogiaettevõtted;

 • õpetajad ja erialaliidud;

 • Eesti hariduspoliitikud ja hariduseksperdid.

Meie tegevus on jaotatud kolme tööpaketi vahel

 1. STEAM õppe didaktika ja seostamine üldkompetentside arendamisega,
  koordinaator prof. Priit Reiska

 2. Distants- ja hajaõppe innovaatilised praktikad ja hindamismeetodid,
  koordinaator vanemteadur Janika Leoste

 3. Töökohapõhised personaliseeritud õppevahendid ja metoodika,
  koordinaator prof. Sirje Virkus

Tutvu STEAM4EDU
klastri inimestega

bottom of page