top of page

STEAM4EDU KLASTER

INTERDISTSIPLINAARNE HARIDUSINNOVATSIOON

Priit Reiska

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi loodusteaduste didaktika professor

Põhiteema(d):

Aineteülene õpetus loodusteaduslikes ainetes (Interdisciplinary instruction); loodusteadusliku hariduse relevantsus; mõistekaardi meetodi (concept mapping) kasutus loodusteaduste didaktikas; reaalse eksperimendi ja arvutisimulatsiooni mõju loodusteaduste õppimisele

bottom of page