top of page

STEAM4EDU KLASTER

INTERDISTSIPLINAARNE HARIDUSINNOVATSIOON

Janika Leoste

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpperobootika vanemteadur

Põhiteema(d):

Robotite kasutamine õppetöös

Janika uurimisvaldkonnad on uudsete didaktiliste meetodite väljatöötamine tehnoloogiaga täiustatud õppimiseks, tehnoloogilised haridusuuendused ja nende jätkusuutlikkus. Janika juhib interdistsiplinaarset haridusinnovatsiooni koostööklastrit STEAM4EDU, mille eesmärk on arendada teadmussiiret EdTechi ettevõtetega ning mõjutada digiharidusmaastikku Eestis ja piiriüleselt.


bottom of page