top of page

STEAM4EDU KLASTER

INTERDISTSIPLINAARNE HARIDUSINNOVATSIOON

Sirje Virkus

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor

Põhiteema(d):

Infoga seotud kompetentside (andmekirjaoskus, infopädevus, digipädevus, meediapädevus) arendamine, infokultuur ja infopratikad organisatsioonis, info- ja teadmusjuhtimine, tehnoloogiline innovatsioon hariduses ja rahvusvahelistumine.

Sirje uurimishuvid on keskendunud infoga seotud kompetentside (andmekirjaoskus, infopädevus, digipädevus, meediapädevus) arendamisele, infokultuurile ja infopratikatele organisatsioonis, info- ja teadmusjuhtimisele, tehnoloogilisele innovatsioonile hariduses ja rahvusvahelistumisele.

bottom of page