top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Miks WoWeC
klaster?

WoWeC klastri eesmärk on tegeleda heaoluga seotud väljakutsetega tänapäeva töökeskkonnas. Töö iseloomu muutumisega kaasnenud vähene fookus inimeste heaolule põhjustab ühiskonnas olulist eraldumist. Klastriga saame pakkuda teadmisi ja ekspertiisi nende väljakutsetega toimetulemiseks, et õppida looma kaasavaid töökohti ja tervete inimestega kogukondi. Peame oluliseks mitmekesisuse ja unikaalsuse aktsepteerimist. Klaster keskendub süsteemsete muutuste loomisele mitmekesisema  ühiskonna suunas, kus üha suureneb iseorganiseerumisvõime ja hübriidmudelid.

WoWeC klaster pöörab erilist tähelepanu töö kiirendatud digitaliseerimise mõjudele ning haavatavate kogukondade võrdõiguslikkuse ja kaasamise aspektidele.

Meie 4
põhivaldkonda

1. Ebavõrdsus, heaolu ja oskused töö digitaliseerimisel 

2. Kultuuridevaheline suhtlus

3. Väljakutsed töökohal õppimisele

4. Sisserändajate kaasamine ja võrdsus

Tutvu WoWeC
klastri inimestega

bottom of page