top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

WoWeC inimesed

Abiodun Afolayan Ogunyemi

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi digipöörde teadur

Inimkesksed disainimeetodid, struktuurvõrrandite modelleerimine, süstemaatiline kirjanduse ülevaade, andmete analüüs, õppimise kaasamise näitajate efektiivsuse hindamine, hindamisvahendite väljatöötamine.

Katri-Liis Lepik

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent

Sotsiaalne ettevõtlus, avalik sektor ja sotsiaalne innovatsioon, valdkondadevaheline koostöö.

Triin Lauri

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika dotsent

Võrdlev sotsiaalpoliitika, võrdlev poliitika, oskuste režiimid ja hariduspoliitika, haridusalane ebavõrdsus, konfiguratsioonilised uurimismeetodid ja kvantitatiivsed meetodid poliitika analüüsis ja poliitika hindamises.

James Sunney Quaicoe

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi teadur

Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika: õpetajakoolitus ja IKT kasutamine koolides (digilõhe/võrdsus ja kaasamine, sotsio-tehnilised süsteemid ja koolide digiõppe ökosüsteemide arendamine);; meedia, haridus, digitaalne kirjaoskus, oskuste vajaduste hindamine, digipööre ja elukestev õpe, kultuuridevahelised kompetentsid.

Koidu Saia

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduskoordinaator

Erialadevaheline koostöö, erialadevaheline haridus, alaealiste õigusemõistmine, sotsiaalne rehabilitatsioon, teaduskorraldus.

Kadri Kangro

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi külalislektor

Sotsiaalne innovatsioon, koosloome, maapiirkondade areng, sotsiaalne häkaton.

Tanya Escudero

Tallinna Ülikooli umanitaarteaduste instituudi teadur

Kultuuridevaheline kriisikommunikatsioon, tõlkimine ja ideoloogia, meediatõlge.

bottom of page