top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

James Sunney Quaicoe

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi teadur

Põhiteema(d):

Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika: õpetajakoolitus ja IKT kasutamine koolides (digilõhe/võrdsus ja kaasamine, sotsio-tehnilised süsteemid ja koolide digiõppe ökosüsteemide arendamine);; meedia, haridus, digitaalne kirjaoskus, oskuste vajaduste hindamine, digipööre ja elukestev õpe, kultuuridevahelised kompetentsid.

James Sunney Quaicoe on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi teadur. Ta on töötanud erinevatel haridussektori tasanditel Ghanas ja rahvusvaheliselt õpetaja ja õppejõuna. Lisaks on ta töötanud ka hariduskorraldajana – olnud Ghanas õppealajuhataja ja asedirektor ning korraldanud kommunikatsiooni, tehnoloogia integratsiooni ning uuenduslikku õpetamist ja praktikaid koolides. Praegu kuulub ta teadurina digipöörde ja elukestva õppe uurimisrühma lisaks õppetööle sotsio-tehniliste süsteemide, innovatsiooni koostöö innovatsiooni ning kogukondade ja võrgustike muutmise valdkondades. Tal on õpetaja kutsetunnistus ja -diplom ning doktorikraad infoühiskonna tehnoloogia alal, keskendudes võrdsusele digitaalsete uuenduste ning õpetamise ja õppimise vallas.


Haakuvad projektid:


Project 1: TKA21098 - RECOM: Redesigning Introductory Computer Using Innovative Online Modules. Erasmus+ Project (KA226-HE-098258)The project commenced from April 19, 2021, to 18 April 2023; and is funded with an amount of 261, 792.00 Euros.


Project 2: TKA21170 - "Leading universities - catalysts for change (1.03.2021−28.02.2023)", With Mart Laanpere, Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology.


Project 3: TF3421 - "Leadership in digitally enhanced transformation in facilitating learning in communities, enterprises and organizations (LEAD) (8.03.2021−31.12.2022)", With Larissa Jõgi, Tallinn University, School of Educational Sciences, Tallinn University, School of Digital Technologies


Project 4: TRU17091 - "Games for Learning Algorithmic Thinking (2.10.2017−1.10.2019)", With Mart Laanpere, Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology.


bottom of page