top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Koidu Saia

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduskoordinaator

Põhiteema(d):

Erialadevaheline koostöö, erialadevaheline haridus, alaealiste õigusemõistmine, sotsiaalne rehabilitatsioon, teaduskorraldus.

Koidu on "Laste õiguste ja kaasamise uuringute keskuse" (CIRIC) teadur ja teaduskoordinaator Ühiskonnateaduste Instituudis. Tema uurimistöö keskendub koostööle riskirühma kuuluvate laste ja peredega töötavates interprofessionaalsetes meeskondades. Tema uurimishuvid tulenevad praktikast alaealistele õigusrikkujatele suunatud inteprofessionaalse rehabilitatsiooniteenuste väljatöötamisel ja rakendamisel, kus erinevate erialade spetsialistid teevad koostööd abivajavate laste ja perede vajaduste hindamisel, erialadevaheliste ja -üleste sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel. Tal on sotsiaalteaduste doktorikraad (sotsiaaltöö).


Haakuvad projektid:


Projekt 1: CoSIE – „Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas“

Projekt 2: tõhus õigusemõistmine

Projekt 3: KLATee – uuring riskinoorte õigeaegse tuvastamise ja tõhusa toetamise süsteemi parandamise kohta: noorte elutee õppetunnid turvalistes hooldusasutustes

Projekt 4: Compenca – pädev lastekaitsetöötaja: lapse õiguse suurendamine lastekaitse hindamisel osalemiseks

bottom of page