top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Tanya Escudero

Tallinna Ülikooli umanitaarteaduste instituudi teadur

Põhiteema(d):

Kultuuridevaheline kriisikommunikatsioon, tõlkimine ja ideoloogia, meediatõlge.

Tanyal on magistrikraad rahvusvahelise suhtluse tõlkimisest ja doktorikraad tõlkimises ((Vigo Ülikool) ning ta on Tallinna Ülikooli teadur, kes töötab tõlkimise ja migratsiooni valdkonnas. Ta keskendub sellele, kuidas tõlkepraktikad võivad soodustada sisserändajate kogukondade ja keeleliste vähemuste kaasamist.


Haakuvad projektid:


Project 1: 09/2022–09/2025 ─ "Translation, migration, and democracy: Managing multilingual access to information in the greater Helsinki area and in Tallinn”. Funded by the Kone Foundation. Role: Project Partner.


Project 2: 12/2020–12/2022 ─ "Ideology in Translation. Political Discourse on Migration in the Media”. Funded by the Estonian Research Council. Role: Principal Investigator.


Project 3: 10/2021–09/2022 ─ “Improving communication with migrants for crisis preparedness: lessons learned from COVID-19”. Funded by the Council of the Baltic Sea States. Role: Principal Investigator/Project Leader.


bottom of page