top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Galina Kapanen

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi LIFE-IP ForEst&FarmLand projekti ekspert

Põhiteema(d):

Vee ökosüsteemid ja veeressursside jätkusuutlik haldamine; (paleo)limnoloogia; antropotseen; toitained, orgaaniline aine ja ohtlikud ained vee ökosüsteemis; ravimuda; ringmajandus (bioringmajandus).

Galina Kapanen (ökoloogia PhD) on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse ekspert. Tema uurimisvaldkonnaks on erinevate seoste uurimine erinevate asjade ja valdkondade vahel, eriti mineviku ja oleviku ökosüsteemi protsesside kontekstis. Ta on kogenud teadlane, kes on spetsialiseerunud setete, geokeemia ja litoloogia valdkonnale. Ta täiendanud end USA-s Fulbrighti teadlasena Minnesota Ülikoolis (2013–2014). Galina oli Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud konverentsi "Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu" (NBS2017) eestvedaja ning Põhja- ja Baltimaade Hüdroloogide Assotsiatsiooni (NHF) XXXI konverentsi (NHC2022) peamine korraldaja. Tema huvi keskmes on veeressursside jätkusuutlik haldamine, ringmajandus ja tervis. Ta on Eesti Veeühingu liige ja Eesti Geograafia Seltsi liige alates 2001.a, ja European Geosciences Union (EGU) liige alates 2018.a.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • TKA19214 Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni valdkonna arendamine – ettevõtluse toetamine läbi uurimistöö rakendamise ning kodumaise ja rahvusvahelise koostöö edendamise (01.01.2020–31.08.2023) Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK). Finantseerija: Riigi Tugiteenuste Keskus

  • TKA22177A "Ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide koostamise metoodilise raami loomine" (24.11.2022−9.06.2023); Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut (partner); Finantseerija: Maaeluministeerium

  • T_CC, 2_CC00, CC_AYK2204 XXI Põhjamaade hüdroloogia konverents (NHC2022). „Hüdroloogia ja veega seotud ökosüsteemid", Tallinna Ülikoolis.

  • TRU16133 (LIFE15 CCM/DE/000138 ) "Põhja-Euroopa madaliku soode taastamisega CO2 emissiooni vähendamine" (1.07.2016−31.03.2022); Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus (partner); Finantseerija: Euroopa Komisjon, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, NABU Headquarters

  • TRU17152A "Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal" (1.12.2017−31.05.2019); Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Finantseerija: Keskkonnaamet

  • TRU17066 "Looduspõhised lahendused: Innovatsioonist igapäevaellu " (1.06.2017−28.02.2018); Tallinna Ülikool; Finantseerija: Euroopa Komisjon

  • 18-20/227 (18-20/227) "Eesti aruandlus ÜRO säästva arengu komisjoni 18/19 istungiks 2010-2011" (14.09.2009−16.11.2009); Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Finantseerija: Keskkonnaministeerium

  • AU,05905 (018543 (GOCE)) "ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring" (1.09.2005−28.02.2007); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Finantseerija: Euroopa Komisjon


bottom of page