top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Joonas Plaan

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi antropoloogia lektor

Põhiteema(d):

Keskkonnaantropoloogia, poliitiline ökoloogia, keskkonnateadlikkus, keskkonnaajalugu, looduskaitse.

Joonas Plaan (MA) on Tallinna Ülikooli antropoloogia lektor ning Eestimaa Looduse Fondi kestliku kalanduse ekspert. Joonas Plaani akadeemilne kärjaan on kulgenud peamiselt merekeskkonna ja seal toimetavate inimeste koosmõju uurimisega. Oma uurimustöödes on ta keskendunud kohalike inimeste ja looduskaitse konfliktide uurimisele, inimeste teadmisele ja tajumisele merekeskkonnast ning kliimamuutuste mõjule kalandusele. Käimasolev uurimustöö keskendub turismi ning looduskaitse omavahelise suhte uurimisele Lahemaa rahvuspargis. Viimased kolm aastat on ta akadeemilise töö kõrvalt panustanud ka looduskaitsele ning kestliku toidusüsteemi teadvustamisele Eestis. Neist nähtavaim ning oluliseim panus on kestliku kalatoidu juhise Kalafoor välja töötamine ning arendamine.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TF519 „Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühma ja võrgustiku loomine Tallinna Ülikoolis“ (1.01.2019−31.12.2022)

• TAU21133 "Kogukond, säilitamine ja jätkusuutlikkus äärealadel" (11.08.2021−30.06.2023)

• “Sustainable fisheries” (01.01.2019-30.06.2022)

bottom of page