top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Katrin Männik

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi jätkusuutliku hariduse külalisteadur ja KEKO klastri koostöö juht

Põhiteema(d):

Ettevõtete rahvusvahelistumine, ettevõtete ja teadusasutuste koostöö, jätkusuutlikkus hariduses ja majanduses, rohepööre, roheoskused, innovatsioonisüsteemid ja -poliitika, kliimapoliitika uuringud.

Katrinil on PhD majandusteadustes (TÜ, Sussexi Ülikool). Ta on 2022/2023 õa läbinud samuti rohepöörde juhtimise mikrokraadiprogrammi Tallinna Ülikoolis. Katrin on keskkonnamuutustega kohanemise ja nende mõjude leevendamise klastri KEKO koostööjuht ja jätkusuutliku hariduse külalisteadur. Ta on tegevliige kahes Euroopa organisatsioonis – EUCEN ja EFIS, kus ta panustab Euroopa elukestva õppe valdkonda ja innovatsioonisüsteemide arengusse Euroopa riikides. Tal on pikaajaline inimeste ja projektijuhtimise kogemus. Eelnevalt on ta juhtinud TLÜ avatud akadeemiat, kuulunud rahvusvahelisse uurimiskonsortsiumi Technopolis Group, samuti innovatsioonipoliitika ekspert majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Katrini tegevused on olnud interdistsiplinaarsed. Ta tööd on seotud teadmussiirde, teadus- ja innovatsioonitegevuse alase koostöö, klastrite, nutika spetsialiseerumise, innovatsioonisüsteemide ja -poliitika arenguga. Ta on arendanud mikrokraadiprogrammide kontseptsiooni sh rohepöörde juhtimine, kestlik personalijuhtimine. Ta on juhtinud TLÜ ettevõtluskoostöö teemasid ASTRA programmi raames (2016-2021), TLÜ avatud akadeemiat (2015-2023), Euroopa Horisondi EIT HE teadmussiirde projekti „Fostering knowledge transfer from universities to business – innovation to unicorn“ TLÜ tegevusprogrammi (2020-2023) jm.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • Riigi Tugiteenuste Keskus. EL 2030 kliimaeesmärkide saavutamise teaduspartnerlus ministeeriumitele II. Teaduspartnerluse juht ja vastutav täitja. 2023-2025

  • Erasmus/Haridus- ja Noorteamet. MATIK-praktikate ja kodundusõppe ühendamine õpetajakoolituses (STEAMKitchen) 2024-2026

  • Haridus- ja Noorteamet. Roheoskuste arendamine horisontaalselt. Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks raames (2023-2024)

  • Horizon Europe Programme, EIT HE Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education “Fostering Knowledge Transfer from universities to business – innovation to unicorn”. TLÜ poolne vastutav täitja, valitud tööpakettide teostaja sh ettevõtetega koostöö. T&A mõjuindikaatorid. 02.08.2023-31.07.2023

  • Riigi Tugiteenuste Keskus. TLU TEE EXU (Enterprise x University) to implement a strategic partnership programme TLU TEE EXU (Enterprise x University). Vastutav täitja, kontseptsiooni ja tegevuskava väljatöötaja ja teostaja. 2020-2023

  • Haridus- ja teadusministeerium/SA Archimedes, Riigi Tugiteenuste Keskus. Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) TLÜ ettevõtete koostöötegevused. Ettevõtetega koostöötegevuste juhtimine, kontseptsiooni väljatöötaja ja elluviija. 2016-2021

bottom of page