top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Kristi Paas

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe teooria ja didaktika lektor

Põhiteema(d):

Tarbijakäitumine, teadlikud toiduvalikud, kodundusõpe.

Kristi Paas (PhD) on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe teooria ja didaktika lector, lisaks on ta ka Helsingi Ülikooli doktorant. Tema valdkonnaks ülikooli tasemeõppes on erinevad kodundusega seotud teemad, nagu toit ja toitumine, toitumistavad, tarbijakasvatus. Tarbimise valdkonnas on keskmes just üksikisiku tarbimisharjumused, nendest teadlikuks saamine, jätkusuutlike tarbimisharjumuste kujundamine. Peale ainealase suuna tegeleb ta ka tulevaste õpetajate ainealaste didaktiliste oskuste kujundamisega, st kuidas metoodiliselt kodunduse temaatikat õpetada.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TÕA21019 „Digitaalsed väljakutsed kodundusõppes“ (1.05.2021−30.04.2023), Jaana Taar, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TÕA18096 „Digitaalse toega õppevahendite loomine kodunduse tundideks“ (15.10.2018−14.10.2021), Jaana Taar, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TÕA16041 „Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis“ (1.04.2016−30.09.2018), Kristi Vinter-Nemvalts, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus

• TA, 17807 „Tehnoloogiakasvatuse arendava osa mõistmine ja suunamine kasvatuses. UPDATE“ (1.01.2007−31.12.2009), Ene Lind, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Tööõpetuse osakond

bottom of page