top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Raili Nugin

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Põhiteema(d):

Sotsioloogia, mäluuuringud, Nõukogude pärand, mobiilsused, integratsioon, sotsiaalne tõrjutus, kogukonnad, rurbaansus, representatsioonid.

Raili Nugin (PhD sotsioloogias, 2011) on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur. Tema uurimishuvi keskendub linna ja maa omavahelistele seostele, ruraalsuse representatsioonidele, mobiilsustele ning sotsiaalse ja ruumilise interaktsioonile. Muuhulgas on ta uurinud ka põlvkondi, pärandit, mälu, täiskasvanukssaamist ning noorte sotsiaalset tõrjutust ning osalust. Ta on kaitsnud doktorikraadi Tallinna Ülikoolis, ent täiendanud end Londonis (University College London) ja Mikkelis (Helsinki Ülikooli Ruralia Instituut). Teda huvitab jätkusuustlik maapiirkondade areng tänases mobiilses maailmas, muuhulgas ka erinevate sisserännanud kogukondade regionaalne integratsioon. Ta on Euroopa Sotisoloogide Assotsiatsiooni liige alates 2005.a.


Klastriga teemaga seotud projektid:

· PRG398 “Maastikuline lähenemine rurbaansusele” (1.01.2019−31.12.2023); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus.

· IUT3-2 "Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid" (1.01.2013−31.12.2018); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.

· TAU19188 "Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas " (1.02.2020−31.01.2023); Vastutav täitja: Marge Unt; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (partner).

bottom of page