top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Tiina Pajuste

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor

Põhiteema(d):

Rahvusvaheline ja EL keskkonnaõigus, looduse õigused, jätkusuutlik areng, õiguse roll keskkonnaprobleemide lahendamisel, inimõiguste ja keskkonnaõiguse puutepunktid.

Tiina Pajuste (PhD) on rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor TLÜ ühiskonnateaduste instituudis. Tal on doktorikraad õigusteaduses Cambridge'i ülikoolist (2012). Peale seda töötas ta 5 aastat Cambridge'i ülikoolis nii teaduri kui õppejõuna ning osales projektis, mis koostöös ÜROga uuris õiguse rolli rahuprotsessides. Lisaks on ta osalenud erinevates inimõigustega seonduvates projektides ning viinud läbi mitmeid koolitusi andmekaitseõigusest. Tema põhiline uurimisfookus on rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusel ning kaasamise mõiste kasutamisel rahvusvahelises kontekstis. Ta õpetab rahvusvahelist ja EL keskkonnaõigust ning on juhendanud interdistsiplinaarseid tudengiprojekte keskkonnateemadel.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TKA21005 "Globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik (1.11.2020−31.10.2024)", Mart Susi, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut

• TAU21116A "Uuring "Digivõimalused inimõiguste kaitseks" (1.07.2021−31.01.2022)", Tiina Pajuste, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.


bottom of page