top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Triin Roosalu

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsent

Põhiteema(d):

Sotsioloogia, poliitikaanalüüs, jätkusuutlikud praktikad eri eluvaldkondades (sh majanduselu, töö, õppimine jm), väärtuste ja praktikate (muutuste) analüüs, kogukondade sotsiaalsed ja kultuurilised praktikad digi- ja rohepöörde valguses.

Triin Roosalu (PhD sotsioloogias, 2012) on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi (ÜTI) sotsioloogiadotsent ja veab eest ning alates 2004 lööb kaasa ÜTI rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) teadusprojektides. Tema uurimishuvi keskendub soo, rahvuse, vanuse ja muudel alustel ebavõrdsuste kujunemisele ja avaldumisele ühiskonna kombe- ja väärtusruumis, sh tööturul ja haridussüsteemis, eriti elukestva ja mitteformaalõppe kontekstis. Rahvusvahelistes koostööprojektides pakub talle huvi poliitiline ja sotsiaalne kontekst ning nende arengud, samuti riikide institutsionaalsed kontekstid ja nende võrdlus, riigitasandil pigem ühiskondlik muutus, k.a selle tingimused, kavandamine, eestvedamine ja analüüs ning mõju-uuringud. Keskkonna ja jätkusuutlikkuse temaatikas huvitab teda iseäranis selle seos ebavõrdsustega nii riigisiseselt kui riikide ja regioonide võrdluses (sh globaalse põhja-lõuna suunal), keskkonnahoiakud ja tarbimispraktikad ning nende juurdumine sihtgrupiti, aga ka laiemas plaanis muutuste juhtimine ning jätkusuutlike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • TF1817 “International Social Survey Programme (ISSP, www.issp.org) Eesti uuringulaine ettevalmistamine ja küsitlusandmete kogumine interdistsiplinaarses koostöös” (10.05.2017-09.05.2019). Vastutav täitja: Triin Roosalu, TLÜ ÜTI RASI, Finantseerija: TLU FUR, ASTRA TEE IET.

  • TF2321 “Võrdlev kriisiuuring 2021: Eesti keskkonnahoiakud ja tervis Covid-19 kontekstis globaalses võrdluses” (01.05.2021-09.05.2023). Põhitäitja Triin Roosalu, TLU ÜTI RASI, Finantseerija: TLU FUR, ASTRA TEE IET.

  • “PRIMUS – Sekundaarsete plastide reformimine eesmärgiga muuta need esmaseks toormaterjali valikuks lisaväärtusega toodete tegemisel” (01.05.2022-30.04.2023), Põhitäitja Triin Roosalu, TLÜ ÜTI RASI, Finantseerija: EU Horizon-Europe.

  • “Skills2Capabilities - Oskuste vastavus: kompetentsid, tööandjad, institutsioonid rohepöörde ja digipöörde kontekstis” (01.01.2023–31.12.2025). Vastutav täitja Triin Roosalu, TLÜ ÜTI RASI, Finantseerija EU Horizon-Europe.

bottom of page