top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Triinu Jesmin

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi andmeanalüüsi lektor

Põhiteema(d):

Haridustehnoloogia, mängupõhine õpe, õpetajate mängukasutus, disainmõtlemine, kestlikkus mängudes, roheline IT, keskkonnateadlikkus, haridust toetavad digitaalsed vahendid.

Triinu Jesmin on Digitehnoloogiat instituudi andmeanalüüsi lektor ning Haridustehnoloogia keskuse tõsimängude nooremteadur, kes küll hariduselt (MA) on (kooli)psühholoog aga teadustee on viinud hoopis IKT, hariduse ning jätkusuutlikkusega seotud teemade juurde. Oma doktoritöös uurib ta õpetajate mängukasutamist ning selle toetamise erinevaid tahkusid. Ta juhib ja lööb kaasa paljudes erinevates rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides, mis on seotud (tõsi)mängudega, innovatsiooni ning kestlikkusega. Õhinapõhise uurimisgrupi SEEMIK asutajaliige.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks 01.08.2022–31.03.2024 Rahastamine: 120 000 EUR Vastutav täitja: Jaanus Terasmaa Number: TKA22111 Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanism 2014-2021 Asutus: Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus

  • TKA22048 „Lugude jutustamine ja mängustamine säästva arengu hariduses – pilootuuring“ (1.03.2022−28.02.2023); Finantseerija: Universität Koblenz-Landau

  • TÕA20143 „Valdkonnaülese integreeritud disaini metodoloogia loomine kõrgharidusele“ (1.11.2020−31.10.2022); Finantseerija: Euroopa Liit

  • TRU19206 „Kestliku arengu hariduse disainmõtlemine“ (1.09.2019−31.08.2022); Finantseerija: Euroopa Komisjon

  • TRU19165 „Kõrghariduse ümberkujundamine läbi majanduskasvu aktiivõppe“ (1.10.2019−30.09.2021); Finantseerija: Euroopa Komisjon

  • TÕA22017 „Digitaalsed õppemängud loodusvarade juhtimiseks" (1.11.2021−1.11.2023); Finantseerija: Euroopa Komisjon

  • MÕA21080 " Nordic Alliance in Sustainability and Gaming " (15.05.2021−1.10.2022); Vastutav täitja: Mikhail Fiadotau; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Finantseerija: Põhja-Baltimaade Ministrite Nõukogu; Eraldatud summa: 51 420 EUR.

bottom of page