top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Merike Sisask

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor

Põhiteema(d):

Vaimne tervis, heaolu.

Merike Sisask on sotsiaaltervishoiu professor Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis, Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut (ERSI) juhatuse liige ning Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) nõukogu liige. Tema uurimistöö põhisuunad keskenduvad vaimse tervise ja heaolu sotsiaalsetele mõjuteguritele, suitsiidikäitumise ennetusele rahvatervishoiu perspektiivist ning vaimset tervist toetavate ennetusprogrammide hindamisele.

bottom of page