top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Andres Jõesaar

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent

Põhiteema(d):

Ristmeedia, ristmeedia tootmise õpe, meedia juhtimine, meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika (Eesti, Baltimaad, Euroopa Liit, maailm), meedia (televisioon, raadio, ...), meediauuringud.

Dotsent Andres Jõesaar omab pikka töö- ja juhtimiskogemust ringhäälingu ja telekommunikatsiooni sektoris. 90te esimeses pooles oli ta üks eratelekanali Reklaamitelevisiooni AS käivitajatest ja juhtidest, hiljem TV3 AS-i tegevjuht. Aastatel 2000-2011 töötas ta Tele2 Eesti meediateenuste ja äriklientuuri direktorina. Samal perioodil oli ta paralleelselt ka ringhäälingunõukogu liige ning esimees. Jõesaar on olnud mitmete (sh Euroopa Nõukogu ja OSCE) töögruppide juht ja rahvusvaheline ekspert. Aastatel 2011-2018 juhtis ta Eesti Rahvusringhäälingu meediauuringute osakonda. Mitmete muude rahvusvaheliste tegevuste seas on olnud ta ka Euroopa Ringhäälingute Liidu meediauurijate organisatsiooni (GEAR) liige. 2011.aastal kaitses Andres Jõesaar Tartu Ülikoolis doktoritöö ning talle omistati filosoofiadoktori kraad.

bottom of page