top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Andres Kõnno

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi teadur

Põhiteema(d):

Avaandmete rakendused avalikus sektoris, meediakirjaoskus, kultuurisemiootika.

Andres töötab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia- ja kunstide instituudis (BFM) õppejõu ja teadurina. Ta kaitses 2015. aastal doktoritöö “Kommunikatsiooni modelleerimine ja selle rakendused longituudiuuringutes: näited Eesti, Soome ja Vene 20. sajandi ajakirjandusest.” ("The Modelling of Communication and Its Applications in a Longitudinal Research: Examples of Estonian, Finnish and Russian Journalism in the 20th Century”) ning lisaks on tal semiootika ja kultuuriteooria taust (BA ja MA). Enne ülikooli tööle asumist töötas ta andmeanalüütiku ja konsultandina Balti Meediamonitooringu Grupis. Tema praegune uurimisprojekt keskendub Eesti avalik-õigusliku meedia (ERR) arhiivi täiendavate metaandmekihtide loomisele. See uurimus loob täiendavaid võimalusi mõistmaks ja tõlgendamaks, milline on laiemale publikule suunatud Eesti avalik meediasfäär ning samuti annab uut teadmist, kuidas erinevad avalikud (ja võimalusel ka era-) arhiivid omavahel paremini ühilduksid ja koostoimiksid. Samuti õpetab ja juhendab Andres bakalaureuse ja magistri ajakirjandustudengeid ning töötab kaasaegse meedia magistriõppekava kuraatorina.

bottom of page