top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Kai Pata

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor

Põhiteema(d):

Mittformaalse ja informaalse õpitee disain ja kultuuriandmete taaskasutamine õppimisel.

2022-2025 on Kai uurimas eõppe laiendamist VR ja AR abil Horizon rahastatud projektis eDiploma.

bottom of page