top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Leif Kalev

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor

Põhiteema(d):

Kodakondsus, demokraatia, riik kui poliitiline kogukond ja selle valitsemisviisid, poliitika-poliitikakujundamise-riigikorra vastastikused suhted.

Leif on Tallinna Ülikooli riigiteooria professor. Tema uurimisvaldkonnad on kodakondsus, demokraatia, riik kui poliitiline kogukond ja selle valitsemisviisid ning poliitika-poliitikakujundamise-riigikorra vastastikused suhted. Aastatel 2012-15 töötas ta Eesti siseministeeriumis kantsleri ning avaliku korra ja migratsioonipoliitika asekantslerina. Aastatel 2019-20 oli Leif külalisteadur USA Yale'i ülikooli MacMillani rahvusvaheliste ja piirkonnauuringute keskuses. Ta on Tallinna Ülikooli Kirjastuse Bibliotheca Politica raamatusarja toimetuse juhataja. Tema uuemate väljaannete hulka kuuluvad kaastoimetatud kolmeköiteline avaliku poliitika raamat, mis pälvis Eesti parima ülikooliõpiku auhinna, toimetatud erinumber ajakirjas Acta Politica Estica, artiklid ajakirjades International Journal of Public Policy, Comparative Migration Studies, Social Sciences, ning erinevad Routledge'i ja Springeri kirjastuse väljaanded.

bottom of page