top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Mati Mõttus

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse lektor

Põhiteema(d):

Füsioloogiapõhine ja afektiivne tarkvaraarendus (psühhofüsioloogilised tõlgendused); interaktsioonidisain (interaktsiooni eksplitsiitsed, kaudsed, kunstilised ja pragmaatilised valdkonnad); meeleseisundite (emotsioonid, stress, meeleolu jne) objektiivne hindamine.

Mati uurimishuviks on inimese ja arvuti interaktsiooni hedoonilised aspektid. Tema uurimistöö fookus on kahene: esiteks psühhofüsioloogiliste signaalide kasutamine naudinguga seotud inimkäitumise analüüsides ning teiseks inimese ja masina interaktsioonide disain psühhofüsioloogilistes kontekstides. Tema huvi meediauuringute (ja -rakenduste) vallas seondub psühhofüsioloogilise mõõtme lisamisega interaktiivse meedia uurimisel, pakkudes nn sotsiaalseid vihjeid arvutipõhises kommunikatsioonis.

bottom of page