top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Maximilian Günther Schich

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide intituudi kultuuriandmete analüüsi sihtrahastusega professor

Põhiteema(d):

Maximilian on multidistsiplinaarne teadlane, kes teeb koostööd kunsti ja kultuuri süstemaatilise mõistmise nimel, kasutades kriitilist ja loomingulist esteetikat, kvalitatiivset uurimist, kvantitatiivset mõõtmist ja arvutusi.

bottom of page